proti - to be online

Aktualności
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów
1 czerwca 2022

Wypowiedź partnera Kancelarii Michała Tarkowskiego dla portalu money.pl w sprawie nowych zmian podatkowych uchwalonych w ramach Polskiego Ładu, które mają zacząć obowiązywać od 2 lipca. Całość dostępna w publikacji pod tytułem "Zdrowym dzieciom z niepełnych rodzin przysługuje tylko "pół ulgi". Absurd w noweli podatkowej".
https://www.money.pl/podatki/zdrowym-dzieciom-z-niepelnych-rodzin-przysluguje-tylko-pol-ulgi-absurd-w-noweli-podatkowej-6775118282873440a.html
5 kwietnia 2022

Adwokat Michał Tarkowski, partner Kancelarii i przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców RP skomentował dla Money.pl m.in., iż zapowiadane zmiany podatkowe zmierzają w dobrym kierunku, obniżenie podatków ożywi gospodarkę. Cały artykuł można przeczytać: https://www.money.pl/gospodarka/polski-lad-rzad-zmienia-kurs-teraz-bogaci-bardziej-skorzystaja-na-zmianach-podatkowych-6754650894797312a.html
23 lutego 2022 r.

Dla portalu Money.pl adwokat Michała Tarkowskiego, partner Kancelarii i przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców RP wypowiada się nt. wpływu Polskiego Ładu na budżet jednostek samorządu terytorialnego. Całość artykułu pt.: "Samorządy z rekordową nadwyżką budżetową. To zasługa gospodarki i rządowej dotacji?" - https://www.money.pl/gospodarka/finanse-samorzady-z-rekordowa-nadwyzka-budzetowa-to-zasluga-gospodarki-i-rzadowej-dotacji-6740478703623072a.html
22 lutego 2022 r.

Adwokat Michał Tarkowski, partner Kancelarii i przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców RP komentuje dla Money.pl w artykule: "Skarbówka będzie ścigać pracodawcę za zaniżone podatki? Polski Ład budzi popłoch w firmach" konsekwencje dla firmy naliczenia za małej zaliczki na podatek dochodowy dla pracownika. Całość artykułu:https://www.money.pl/gospodarka/skarbowka-bedzie-scigac-pracodawce-za-zanizone-podatki-polski-lad-budzi-poploch-w-firmach-6739804548422592a.html
21 lutego 2022 r.

Komentarze adwokata Michała Tarkowskiego, partnera Kancelarii i przewodniczącego Komitetu Podatkowego Pracodawców RP dla portalu Money.pl nt. podatku ryczałtowego. Całość artykułu pt: "Polski Ład. Chaos i bałagan w jednym z podatków. Za błędy państwa zapłacą obywatele" - https://www.money.pl/gospodarka/polski-lad-chaos-i-balagan-w-jednym-z-podatkow-za-bledy-panstwa-zaplaca-obywatele-6739757811583904a.html
16 lutego 2022 r.

Adwokat Michał Tarkowski, partner Kancelarii i przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców RP skomentował dla portalu Money.pl nowe pomysły naprawy Polskiego Ładu.
Całość artykułu pt.: „Eksperci podatkowi miażdżą nowe pomysły naprawy Polskiego Ładu. "Ewenement na skalę światową" -  https://www.money.pl/gospodarka/eksperci-podatkowi-miazdza-nowe-pomysly-naprawy-polskiego-ladu-ewenement-na-skale-swiatowa-6738021564381984a.html
29 czerwca 2021 r.

Powołanie Michała Tarkowskiego, Adwokata i Prezesa Zarządu Maniewski & Tarkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Podatkowego w Pracodawcach RP.

 

14 czerwca 2021 r.

Z miła przyjemnością informujemy, że Maniewski & Tarkowski Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska została przyjęta na członka Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji, skupiającej 19 000 przedsiębiorstw, zatrudniających przeszło 5000 000 pracowników.
Michał Tarkowski, Adwokat i Prezes Zarządu oraz Paweł Maniewski, Radca prawny i Prezes Zarządu zostali powołani na ekspertów Pracodawcy RP.


30 lipca 2018 r.

Wygrana prawników Kancelarii z ZUS w sprawie o wydanie zaświadczeń A1 dla kierowców transportu międzynarodowego, niebędących obywatelami państwa członkowskiego UE (wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30 lipca 2018 r., sygn. akt XI U 622/18).

30 kwietnia 2018 r.

Krajowa Administracja Skarbowa uzyskała nowe narzędzie – system STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej), który przewiduje m.in. wymianę informacji w systemie bankowym, jak i przepływ informacji o rachunkach i przelewach z banków do Krajowej Administracji Skarbowej. Od 30 kwietnia 2018 Szef Krajowej Administracji Skarbowej ma możliwość blokowania rachunków bankowych.

25 stycznia 2018 r.

Wygrana prawników Kancelarii przed Sądem Najwyższym w sprawie o odszkodowanie przeciwko PZU – uznanie, że powstanie zobowiązań podatkowych na skutek błędnego doradztwa przy transakcji może stanowić szkodę podlegającą naprawieniu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2018 r., sygn. akt IV CSK 215/17).

10 stycznia 2018 r.

Wygrana prawników Kancelarii przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie sprawy karnej o odmowę przekazania obywatela polskiego organom wymiaru sprawiedliwości Republiki Francuskiej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w związku z zarzutami o przestępstwa o charakterze gospodarczym (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2018 r., sygn. akt II AKz 969/17).

22 września 2017 r.

Wygrana prawników Kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie tzw. karuzeli VAT dla przedsiębiorcy z sektora IT (wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 września 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2745/16).


25 maja 2017 r.

Wygrana prawników Kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie tzw. karuzeli VAT dla przedsiębiorcy z sektora telekomunikacyjnego (wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 479/16).